BİZ SİZİ ARAYALIM

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?

Aynı zamanda "kasık varisi" ne yol açmasıyla da bilinen "Pelvik Konjesyon Sendromu", kadınlarda karnın alt bölgesindeki pelvisde ve yumurtalıklar (over) çevresinde varislerin oluşmasıdır.  Hastalarda nedeni açıklanamayan karın ağrıları, idrarda meydana gelen gizli kanama ve genital bölge ile kasıklarda belirgin varislerin oluşmasına sebebiyet veren bir hastalıktır. Yaklaşık olarak her 10 kadından biri "pelvik konjesyon sendromu"na sahiptir. Bu sendromun sıklıkla görüldüğü yaş aralığı ise 20 ila 45 yaş aralığıdır. "Pelvik Konjesyon Sendromu"nun gözlenme oranı, doğum sayısı ile birlikte artmaktadır.

"Pelvik Konjesyon Sendromu", "Kronik Pelvik Ağrı"nın oluşmasının sebeplerinden biridir. Kadınların günlük yaşamlarını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen kronik pelvik ağrının genel olarak menstrüel döngü yani regl kanaması ile bir bağlantısının olmadığı belirtilmektedir.

Kronik Pelvik Ağrılarının Sebepleri

Jinekolojik Sebepler:

 • Rahim sarkması
 • Yumurtalık kistleri
 • Yapışıklıklar
 • Fibroidler
 • Endometriyozis
 • Adenomyozis
 • Kronik pelvik iltihabı
 • Pelvik konjesyon sendromu

Nörolojik Sebepler:

 • Abdominal epilepsi/migren
 • Nöropatik ağrı

Ürolojik Sebepler:

 • Üretral diyertikül
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Intertisyel sistit
 • Fıtıklaşmış nükleus pulpozus
 • Nöralji (ilioinguinal, genitofemoral veya pudental sinirlere ait)

Kas – İskelet Sistemine Ait Sebepler:

 • Psoas inflammasyonu
 • Kalça eklemi patolojisi
 • Fibromiyalji
 • Koksik (coccyx) kırığı
 • Sakro – iliyak eklem inflammasyonu
 • Piriformis sendromu
 • Pelvis tabanı myaljisi
 • Miyofasial (myofascial) ağrı (tetik noktalar)

Psikiyatrik Sebepler:

 • Uyku bozuklukları
 • Somatizasyon
 • Fiziksel veya seksüel taciz / ilaç suistimali
 • Majör depresyon

Mide – Bağırsak Sebepleri (Gastroenterelojik):

 • Kronik kabızlık
 • Divertikül
 • Fıtık
 • İltihabi bağırsak sendromu
 • İrritabl bağırsak sendromu

Hematolojik (Kan Hastalığı) / Onkolojik (Kanser) Sebepler:

 • Kanser veya metastazları
 • Porfiri

"Pelvik Konjesyon Sendromu"nun gelişimi hususunda bazı risk faktörleri mevcuttur. Bu risk faktörleri, başlıklar halinde aşağıdaki kısımda listelenmiştir:

Anatomik Faktörler:

 • Pelvik tümörler (rahim leiomyomları, gestasyonel trofoblastik neoplazmalar, yumurtalık solid tümörleri, mezenterik tümörler)
 • Fibroidler
 • Vena kava inferior trombozu
 • Cerrahi müdahale veya enfeksiyonlar sonrası meydana gelen yapışıklıklar
 • Endometriyozis
 • May – Turner Sendromu (sağ ortak ilyak atardamarın, sol ortak ilyak toplardamarı sıkıştırması)
 • Nutcracker Sendromu (sol yumurtalık ve sol böbrek toplardamarının, süperior mezenterik atardamar tarafından sıkıştırılması)

Genetik Faktörler:

 • Trombomodulin geni
 • FOXC2 geni
 • NOTCH3 geni

Çevresel Faktörler: 

 • Östrojen tedavisi
 • Ağır kaldırma
 • Filebit
 • Uzun süreli ayakta durmayı gerektiren meslekler (öğretmen, hemşire gibi)
 • Aşırı şişmanlık / obezite
 • Önceki pelvik cerrahi girişimler
 • Gebelik